Mezi naše služby patří

 

 • Ekonomické poradenství
 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Rekonstrukce účetnictví / daňové evidence
 • Zpracování daňových přiznání
 • Zastupování na úřadech
 • Vypracování podkladů pro úvěr
 • Účetní poradenství
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování roční závěrky
 • Zpracování DPH

Součástí našich služeb je samozřejmě:

 • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • Zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • Zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • Účetní a daňové poradenství
 • Příprava podkladů ke kontrolám
 • Zastupování na úřadech –FU, VZP, SSZ
 • Předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.)